Most viewed

Need vote details, enter at least 1 words, tab editing mode.(Arctic Monkeys Acoustic Version Cover) 03:58, arctic Monkeys Do I Wanna Know?Have you no idea that youre in deep?Simmer down and spiderman 2 game for pc full version highly compressed pucker up, im sorry to interrupt.(acoustic.5 The Buzz 2014) 03:57..
Read more
3 and (3) two counts of aggravated burglary, in violation of RC 2911.11(A 1). .With that said, "a district court need not specifically recite all the facts relevant to for pc games gta its Guidelines calculation; rather,.Industry Defendants and allowed by Apple meet the statutory loss required for all civil..
Read more
He thinks he is higher than the globe, and he thinks he is the lousiest person within the world at a similar time.Will the Catcher in The Rye Become an E-book?When you hear The Catcher in audio format, you get a feeling that your friend is counting the incidents in..
Read more

Itools cho ipad 3


itools cho ipad 3

Nu không dùng iTunes, chc chn ngi dùng s s dng iTools mt trong nhng phn mm ã quá quen thuc vi ngi dùng thit usb magnetic card reader software b iOS, c bit là ngi dùng iPhone, iPad.
Ngun: Techrum Xem thêm: Tags: Hng dn, iPhone, photo, tip Tricks.
ITools là mt trong nhng phn mm h tr vic copy, sao chép nhc, video, hình nh t máy tính lên in thoi iPhone hay iPad.S hng dn bn cách sa li itools không chép nhc c các bn có th x l khi gp phi.Download iTools giúp bn có th chuyn vào iPhone nhiu d liu hn mà bn không th ng b c qua iTunes.Quay tr li vi iTools, nó giúp bn qun l hu ht các hot ng, thông tin ca các thit b iOS hin nay nh sao chép, sao lu, chnh sa, chuyn i, phc.Lu : thc hin bài hng dn này, mình s dng iPhone chy iOS 10 và Windows.Làm iu này, ch cn làm theo các bc di ây: Kt ni iPhone vi máy tính Windows: Trên iPhone, bn s thy mt ca s thông báo vi ni dung bn có cho phép thit b này truy cp vào nh và video trên.ICloud Photos iPhone có mt tính nng tuyt vi c.Có mt s cách khác cng có th giúp bn sao chép hoc di chuyn hình nh t iPhone vào.
S dng iTools trên máy tính bn cn cài t trc phn mm iTunes, ây cng chính là nguyên nhân mà nhiu bn khi download iTools v máy tính mà li quên vic ti iTunes cài t vào máy tính trc iTools cung cp các.
Ây có l không phi là mt câu hi ln i vi nhng ngi ã thành tho v iOS hay iPhone.Bc 4: Tip theo, bn bm Device music thêm tp tin âm thanh có sn trên thit b hoc Local music (la chn nhc t máy tính).ITools cho phép bn kéo th nhiu ng dng cùng lúc, chc nng ti u hóa toàn din tng tc cho thit b, qun l pin thit b vi chc nng tit kim pin và tng tui th cho pin iPhone.ITools là công c hu ích giúp bn qun l tt c các d liu hin có trên các thit b iOS nh iPhone, iPad và iPod Touch t máy tính ca mình.Tai i tool - Phn mm h tr copy d liu t iPhone sang laptop, PC iTools c xem là công c b tr cho ngi dùng Apple, giúp quá trình sao lu danh b, hình nh, Video.


Sitemap